Joanna Bos

Diensten

Duurzaam inkopen is… het lange termijnresultaat voor ogen houden

Een moderne inkoper focust zich op samenwerking op de korte termijn voor een goed resultaat op de lange termijn. Dit geldt ook voor Contractmanagement. Dat is mijn overtuiging. Onderschrijft u dit, maar ontbreekt het u aan de benodigde capaciteit om dit in de dagelijkse praktijk van uw organisatie door te voeren? Dan zijn mijn kennis, ervaring en persoonlijkheid een goede en leuke aanvulling om dit gezamenlijk voor elkaar te krijgen. Wilt u een toelichting? Ik ben telefonisch bereikbaar op 06 - 54 6 19 34 of mail naar info@joannabos.nl 

Diensten

Interimmanagement
Voor het uitvoeren van een specifieke opdracht of project of tijdelijke vervanging. 

Training en begeleiding
Uw medewerkers hebben behoefte aan training en begeleiding bij het opzetten en uitvoeren van inkoopzaken.

Contractmanagement
Het voorbereiden en uitvoeren van contractregistratie, - beheer, - en management binnen uw organisatie.

Werkwijze
Voor ieder inkoopvraagstuk doorloop ik de volgende vijf stappen:
 • Inventarisatie
  De eerste en tevens belangrijkste stap is het vergaren van informatie, kwalitatief en kwantitatief.
 • Analyse
  Na een analyse van alle verzamelde data schrijf ik hierover een glasheldere conclusie.
 • Conclusie/aanbevelingen
  Deze conclusie krijgt u aangereikt in de vorm van een adviesrapportage. Na een gesprek hierover volgt een plan van aanpak.
 • Uitvoering
  Afhankelijk van de in uw organisatie aanwezige capaciteit en deskundigheid besluit u om mij ook in te huren voor de uitvoering van het plan van aanpak.
 • Evaluatie en terugkoppeling